På gång i Västerås Stadsarkiv

Västerås Stadsarkiv har skapat nytt syntolkat material som man kan ta del av i deras Youtube-kanal. Taltidningen har intervjuat arkivarien Camilla Hjelm.