På gång i Västerås Stadsarkiv

I Stadsarkivet planerar man för ett spännande och innehållsrikt vårprogram som bland annat innefattar en syntolkad visning. Taltidningen har ringt upp arkivarien Camilla Hjelm.