På gång i Synskadades Riksförbund Västerås-Kolbäcksdalen

Synskadades Riksförbund Västerås-Kolbäcksdalens ordförande Åsa Blom berättar om höstens program.