På gång i Synskadades Riksförbund Västerås-Kolbäcksdalen

Äntligen kan medlemmarna i SRF Västerås-Kolbäcksdalen träffas fysiskt och från och med den 8 mars kommer samtliga möten att äga rum i föreningens lokal i Västerås. Här intervjuas den tillförordnade ordföranden Christer Laurén.