På gång i Synskadades Riksförbund Köping-Kungsör

Alla aktiviteter inom SRF Köping-Kungsör är pausade med anledning av coronapandemin, men föreningens ordförande Margareta Söderlund utesluter inte möjligheten att man kan träffas i Röda Stugan framöver.