Nytt styre i Köping

Taltidningen har träffat den tilltänkta nya ordföranden i Kommunstyrelsen i Köping, Maria Liljedahl (SD)