Nytt mobilt närvårdsteam i den norra länsdelen

I samarbete med Fagersta Kommun har Region Västmanland infört ett nytt mobilt närvårdsteam, som även Norberg och Skinnskatteberg kommer att ansluta sig till. De vänder sig till patienter som är för friska för att vårdas på sjukhus, men för sjuka för den kommunala hemsjukvården. Taltidningen har intervjuat Petra Ludvigsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Fagersta.