Nyheter från Västmanlands Teater

Den kommande vårens utbud på Västmanlands Teater – eller åtminstone delar därav – kan beskrivas som en kurs i svensk litteraturhistoria. Här intervjuas teaterchefen Niklas Hjulström.