Nya småhustomter i Munktorp – Köping

Inom en inte alltför avlägsen framtid finns 12 nya tomter i Munktorp med utrymme för normalstora villor. Det berättar Mikael Norman, mark- och exploateringschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Köping