Ny strategi för arbetet med jämställdhet i länet

Nu har länsstyrelsen valt att slå ihop alla sex jämställdhetspolitiska delmål till en strategi. Taltidningen har träffat Therése Clifford, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Västmanland.