Ny överenskommelse i Sala

Sala kommun och polisen har skrivit under en ny samverkansöverenskommelse. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Amanda Lindblad (S).