Ny ordförande i Kommunfullmäktige i Sala

Nu är valfullmäktige genomfört i Sala och presidiet för den kommande mandatperioden har valts. Taltidningen har ringt upp den nye ordföranden Emil Andersson Bleckert (S).