Ny merkostnadsersättning

Personer med grav syn- eller hörselnedsättning får behålla sin handikappersättning medan personer med synrester kommer att behöva visa intyg på merkostnader som är kopplade till deras synnedsättning. Så sammanfattar Synskadades Riksförbunds intressepolitiska chef Neven Milivojevic förra veckans riksdagsbeslut om den nya merkostnadsersättningen som införs nästa år.