Ny grönstrukturplan i Västerås

Västerås stad har tagit fram en plan för en fortsatt hållbar planering av stadens livsmiljöer. Taltidningen har intervjuat stadsekologen Kristoffer Jasinski.