Ny detaljplan på samråd – Västerås

Nya trygghetsboenden och ett uppfräschat gångstråk längs svartån. Detta är en del av innehållet i en ny detaljplan för området Karlslund. Här intervjuas planarkitekten Victor Ståhl.