Ny äldrekommission – Västerås

Sedan en månad finns en äldrekommisssion i Västerås som tar emot synpunkter om hur äldreomsorgen kan förbättras och för dem vidare till rätt instans. Här intervjuas stadens äldreombudsman Johan Crusefalk.