Nu installeras trådlösa nätverk – Surahammar

Nu har arbetet påbörjats med att införa trådlösa publika nätverk på alla boenden inom äldreomsorgen och för funktionsnedsättning i Surahammars kommun. Taltidningen har intervjuat Socialnämndens ordförande Patrik Boström.