Norbergs kommuns budget

Det finns utrymme för vissa satsningar trots det osäkra ekonomiska läget. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S).