Norbergs Bibliotek

Nu är biblioteket öppet som vanligt. Taltidningen har gjort ett besök och träffat Brita Westerman, bibliotekarie och teamledare.