Nöjda Köpingsbor

Kommunens socialtjänst är betydligt lättare att komma i kontakt med än vad fallet har varit tidigare. Det är kontentan av en årligen återkommande medborgarundersökning. Här intervjuas Liselotte Niirinen, samordnare på kommunens social- och arbetsmarknadsförvaltning.