Nato och det civila försvaret

Sveriges inträde i försvarsalliansen Nato medför både rättigheter och skyldigheter gentemot övriga medlemsländer. Taltidningen har intervjuat Veronica Gustavsson Lidman, handläggare på Länsstyrelsen i Västmanland.