Nätläkare

Kostnaderna för nätläkare fortsätter att öka och under förra året beräknas kostnaden vara cirka 25 miljoner kronor. Taltidningen har träffat regionens finansråd Denise Norström.