Nära Västmanland

Den 25 april hölls en temadag om mathantverk och matproduktion i Västmanland. Taltidningen fanns på plats och träffade några av de medverkande.