Nära vård

Nu har Region Västmanland lanserat visionen för framtidens nära vård i Västmanland. Taltidningen har intervjuat Mattias Damberg områdeschef Nära vård och biträdande Hälso- och sjukvårdsdirektör.