Nämnden för Personer med Funktionsnedsättning i Västerås

På nämndens senaste möte diskuterades bland annat nästa års budget. Här intervjuas ordföranden Magnus Johansson.