Nämnden för Personer med Funktionsnedsättning i Västerås

En servicebostad på Skallberget har fallit för åldersstrecket och kommer att upphöra. Taltidningen har intervjuat Magnus Johansson (S), ordförande i Nämnden för Personer med Funktionsnedsättning.