Nämnden för Personer med Funktionsnedsättning i Västerås

På årets första sammanträde diskuterades bland annat årets verksamhetsplan och en ny gruppbostad i den nya stadsdelen Sätra. Taltidningen har ringt upp nämndens ordförande Magnus Johansson.