Nämnden för Personer med Funktionsnedsättning i Västerås

På onsdag i denna vecka, den 15 december, hålls ett öppet nämndsammanträde i Västerås stadshus. Taltidningen har träffat nämndens ordförande Magnus Johansson (S).