Nämnden för Personer med Funktionsnedsättning i Västerås

På nämndens senaste sammanträde författades bland annat ett yttrande till stadsledningen om hur dess målgrupper ska få bästa tänkbara tillgång till kulturen. Här intervjuas Nämndens ordförande Magnus Johansson.