Myndigheten för Delaktighet

Det är en av många myndigheter som strävar efter att samhället ska bli så tillgängligt som möjligt för alla. Det berättar Erika Dahlin, utredare på Myndigheten för Delaktighet.