Motion om talarstatistik

Vänsterpartiet har lämnat in en motion där de vill att man för statistik under tre möten för att mäta kvinnor och mäns tider i talarstolen. Taltidningen har träffat Vänsterpartiets gruppledare, Johanna Ritvadotter.