Motion om möjlighet för synskadade att boka ledsagare i förväg på Västerås sjukhus

Den motionen var inlämnad av Sverigedemokraten Maria Liljedahl och fick ett enhälligt bifall. Taltidningen har träffat Sverigedemokraternas gruppledare, Ingvar Jonsson.