Motion angående ökad kännedom om patientföreningar och funktionsrättsorganisationer

Taltidningen har träffat en av motionärerna, Mikael Andersson Elfgren Moderaterna.