Modernismen i Västmanland

Det är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanland och Västmanlands Läns Museum som syftar till att öka kunskapen om arkitekturen under perioden 1930 – 1970. Anna Ahlberg, byggnadsantikvarie på Länsstyrelsen, berättar om projektet.