Mindre våld i den offentliga miljön – Köping

Brotten i den offentliga miljön har minskat med 40 procent jämfört med förra året. Taltidningen har ringt upp Roger Eklund (S), ordförande i brottsförebyggande rådet som vill att våldet ska minska ännu mer.