Miljöpartiet i Sala

Taltidningen har sökt och fått kontakt med en representant för Miljöpartiet i Sala. De har dock valt att inte medverka.