Miljöpartiet i Köping

Taltidningen har inte lyckats få kontakt med någon representant för Miljöpartiet i Köping.