Mentorprojektet Tandem

Tandem är ett projekt där synskadade, som har ett arbete, ska fungera som mentorer till dem som ännu inte har kommit in på arbetsmarknaden. Här intervjuas Synskadades Riksförbunds projektansvarige Lennart Karlsson.