Medicintekniska produkter del 8

I dagens avsnitt i serien om Medicintekniska produkter handlar det om säker vård och användartrygghet. Taltidningen har som vanligt träffat författaren Mattias Derneborg.