Medicintekniska produkter del 3

Dagens avsnitt i serien om Medicintekniska produkter handlar om elsäkerhet och mätteknik i sjukvården. Taltidningen har som vanligt träffat författaren Mattias Derneborg.