Medicintekniska produkter del 10

I dagens avsnitt i serien om Medicintekniska produkter handlar det om upphandling. Taltidningen har som vanligt träffat författaren Mattias Derneborg.