Medel till synforskningen

Ögonfonden har delat ut 4,6 miljoner kronor till ett 30-tal projekt inom synforskningen och två av dem får en betydligt större del av kakan än de övriga. Det berättar Stefan Seregard, ordförande i stiftelsen Synfrämjandet.