Medborgardialoger i Sala

En trygg kommun med osäkra trafikförhållanden. Så kan man sammanfatta de synpunkter som framkom under några medborgardialoger i Sala kommun. Taltidningen har ringt upp kommunens säkerhetssamordnare Roger Lander.