Mätningar i Surahammar

Just nu kompletteras kommunens grundkarta. Det kan medföra att vissa bostadsägare får besök av representanter från det företag som genomför mätningarna. Det berättar kommunens plansamordnare Henrik Hedberg.