Män sökes

Antalet äldre män med psykisk ohälsa är stort och dessutom finns ett stort mörkertal. Nu pågår ett projekt i Västmanland vars syfte är skapa samtalsgrupper som förhoppningsvis kan bidra till en bättre livskvalitet för målgruppen. Här intervjuas projektets seniorutvecklare Sven-Erik Henriksson.