Liv och hälsa ung

I den senaste undersökningen bland andelen unga i åldern 13 – 17 år kan man se att tilliten till andra har ökat men att fler mår dåligt. Taltidningen har träffat socialepidemiologen Fredrik Söderqvist.