Ledsagning för synskadade

Under den kommande tvåårsperioden kan synskadade besökare på Västmanlands Sjukhus Västerås boka ledsagning från tre entréer till den mottagning de ska besöka. Här intervjuas Anna Westberg, enhetschef för patienttransporter vid Region Västmanland.