Ledsagning för personer med dövblindhet i Västerås

Enligt en ny riktlinje ska Västeråsare över 65 år med dövblindhet ha rätt till kostnadsfri ledsagning. Taltidningen har intervjuat Magnus Johansson (S), ordförande i Nämnden för Personer med Funktionsnedsättning.