Läsguldet 2020

Ett pris där Myndigheten för tillgänglig media uppmärksammar kreativa, inspirerande och inkluderande sätt att skapa möjlighet till läsning för alla. Taltidningen har intervjuat Johan Anderblad, författare, läsinspiratör och ordförande för juryn som utser vinnaren.