Länets företagsammaste kommun – Sala

Sala är länets mest företagsamma kommun enligt en årlig rankning från branschorganisationen Svenskt Näringsliv, men fortfarande finns utrymme för förbättringar. Det anser kommunalrådet Anders Wigelsbo (C).